OM PYROKNO

Om Pyrokno

Pyrokno Sverige AB äger ensamrätten att marknadsföra System Pyrokno® i Sverige, Norge och Danmark.
Bolaget ansvarar för marknadsföring, försäljning och tillverkning i berörda länder.
Pyrokno Sverige AB äger erforderliga EU-certifikat och typgodkännande enligt gällande bygglagstiftning.

System Pyrokno® är ett inregistrerat varumärke för brandklassade fönster, samt in- och utvändiga glaspartier.
Systemet ägs av Okno Consulting OY i Helsingfors, som även ansvarar för produktutveckling och erforderliga testningar.


www.pyrokno.se